Vi tar ansvar for miljø og vil bidra til en bærekraftig fremtid 

 

VÅRE TJENESTER

RÅDGIVNING MILJØSANERING

Det kan ligge lønnsomme tiltak ved at man tidlig analyserer eksisterende bygningsmasse og ser på anvendelser både hva gjelder gjenbruk og ombruk.

PeWe AS ønsker  i samspill med oppdragsgiver i tidligfase og se på de muligheter som finnes for å optimalisere faktiske materialkvaliteter.

MILJØSANERINGSBESKRIVELSER

PeWe AS prosjekterer og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse for de fleste typer bygg og anlegg. PeWe AS skal være sentralt godkjent for søker, prosjektering og utførelse. 

MILJØSERTIFISERING

PeWe AS ønsker å bidra til bærekraftige løsninger og har derfor sertifisert personell som kan bidra med innspill til BREEAM sertifisering av prosjekter.

BREEAM-NOR åpner som kjent for poeng innenfor arbeider som omfattes av miljøsanering

RIVING OG SORTERING

PeWe AS har i dag ikke egne rivemaskiner eller mannskap til dette. 

Det er imidlertid inngått samarbeidsavtale med maskin entreprenør som skal forestå rive og sorteringsoppdrag. PeWe AS vil være hovedbedrift for  gjennomføring av prosjekter.

+47 940 30 313

est@pewe.no

 
 

PROSJEKTER

Kontakt

Henvendelser

For henvendelser eller spørsmål

ta kontakt på:

Mobil : 455 01 533 eller 940 30313

Kontoradresse

Versvikvegen 16

3921 Porsgrunn

Mail til; est@pewe.no

Mobil: +47 455 01 533