Om oss i PeWe AS

Tilbakeblikk

PeWe entreprenør AS som opprinnelig ble etablert helt tilbake til 1971 har i mange år vært et av de ledende selskaper inne miljøsanering/riving i Norge.

Selskapet har over mange år høstet verdifulle erfaringer innen miljøsanering fra en lang rekke oppdrag innenfor industri, offentlige og private prosjekter.

PeWe AS

PeWe AS er et nyetablert selskap, men har på sikt intensjon å levere tilsvarende tjenester som PeWe entreprenør AS. I tidligfase vil selskapet konsentrere seg om de prosjektadministrative oppgaver tilknyttet miljøsanering. Hvilket betyr at selskapet primært vil påta seg oppgaver innen rådgivning og prosjektering av miljøsaneringsoppgaver.

PeWe AS vil også kunne forestå komplette miljøsaneringsoppgaver inkludert riving/demontering, men da i samarbeide med ekstern rive-entreprenør. 

Helse, Miljø og Sikkerhet

PeWe AS skal ha fokus på alle områder innen Helse Miljø Sikkerhet og tror at dette er fokus som skal gi "gevinster" for kunder, ansatte og eiere.

Internkontroll KS

PeWe AS har kontinuerlig fokus på  kvalitetsforbedring. Dette er også selve fundamentet i bedriftens KS. Kontinuerlig fokus på erfart kunnskap gir grobunn for kvalitetsforbedring av våre leveranser.