PeWe AS ide for drift er å kunne bidra til utvikling og levering av tjenester innenfor fagfeltet miljøsanering av bygg og anlegg

Fagfeltet antas å få en viktig rolle i tiden fremover tatt i betraktning de miljø og klimamessige utfordringer som ligger i front.

 

Under påvirkning av dette forutsettes det at også miljøsanerings-oppgaver i større grad integreres ved oppføring av nye bygg og anlegg.

 

PeWe AS tror på en fremtid med økt fokus på både gjenbruk/ombruk og forskriftsmessig deponering av gjenværende miljøskadelige avfall.

 

"Ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre noe for at FN's felles bærekraftsmål innen sosiale, økonomiske og miljømessige forhold etterleves".